Ustanova za razvoj Grada Senja

Ustanova za razvoj Grada Senja nastala je iz bivše Razvojna agencija Senj koja je osnovana od strane Grada Senja 2006. godine, a nastala je iz bivšeg Centra za poduzetništvo Grada Senja.

 

VIZIJA

Cilj nam je razvijeno gospodarstvo na području grada, prvenstveno razvoj poduzetništva i obrtništva, a taj cilj postižemo putem financijske podrške, razvijanjem poduzetničke infrastrukture, informiranjem postojećih i potencijalnih poduzetnika, savjetodavnim uslugama i pomoći prilikom rješavanja svakodnevnih poslovnih problema vezanih uz rast i razvoj poduzetništva, te edukacijom poduzetnika i stručnim usavršavanjem.

 

MISIJA

Naša misija je pružanje stručne pomoći i razvijanje projekata Grada Senja te malim poduzetnicimau realizaciji projekata i privlačenje inozemnih i domaćih investitora na područje Grad Senja, što podrazumijeva:

  • Iznalaženje izvora financiranja i kreditiranja
  • Razvoj gospodarskih zona i infrastrukture
  • Poticanje ulaganja
  • Edukacija i savjetovanje poduzetnika
  • Izrada i vođenje razvojnih projekata
  • Apliciranje projekata na EU fondove i njihova implementacija

 

 

   

O nama

Novosti

Korisni linkovi

Kontakt


O Gradu Senju

 
   
Na vrh stranice
   
  design: eko-info studio
Ustanova za razvoj Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj, tel.: 053/882-080, e-mail: info@ras.hr